Stem van Enschede

Ga terug

De Stokhorstvijver als nieuw natuurgebied

Meer Groen in de Buurt Meer Groen in de Buurt  •  24-01-2022  •    6 opmerkingen  •  Wijkbudget Ribbelt, Stokhorst, Schreurserve  • 

Broedende fuut Stokhorstvijver

 

Genieten van de natuur dicht bij huis... We hebben een groene leefomgeving tijdens de coronacrisis extra leren waarderen! Onderzoek van Motivaction wijst uit dat maar liefst drie op de vier Nederlanders vinden dat natuur onderdeel moet zijn van de herstelplannen na de crisis (lees hierover meer in het bijgevoegde pdf.document). Het mooie is dat wij in onze wijk hier nu al mee kunnen beginnen door plannen in te dienen om de wijk te vergroenen.

Mijn plan betreft het aantrekkelijker maken van de Stokhorstvijver door een meer natuurlijke inrichting van het gebied in en om de vijver, zodat het diverser wordt qua planten en dieren. Ik denk aan de aanleg van bloemrijke grasvelden, oeverbegroeiing en het planten van meer inheemse bomen en struiken (bloesem, bessen, zaden). Dit trekt insecten, vogels en zoogdieren. (Water-)vogels kunnen ongestoord broeden op aan te leggen eilandjes in de vijver, waar nestvoorzieningen kunnen komen zoals eendenkorven. De Stokhorstvijver wordt zo een natuurparkje waar het voor mens en dier goed toeven is.

Voor het maken van een ontwerp is deskundigheid nodig op het gebied van natuuraanleg. Wellicht zijn er bewoners met deze deskundigheid en kunnen we een beroep doen op natuurorganisaties om hierbij te helpen. Voor het uitvoeren van het plan is een professionele organisatie nodig, wellicht met medewerking van vrijwilligers. Omdat er zwerfafval is in het gebied en de directe omgeving (zie de bijgevoegde foto van een broedende fuut in de Stokhorstvijver) zou een groepje vrijwilligers periodiek het gebied afvalvrij kunnen maken. Ook zou het leuk zijn als geïnteresseerde bewoners na de realisatie van het plan de diversiteit aan planten en dieren gaan monitoren. 

    

Locatie: Er is rond de Stokhorstvijver een wandelpad. Ondanks de aanwezigheid van bomen en struiken, oogt het gebied wat leeg en troosteloos. De vijver wordt gebruikt als visvijver en er is een picknicktafel. Rond de vijver zijn zes bankjes geplaatst en vier afvalbakken. In het water liggen een betonplaat (bij de picknicktafel die lange tijd weg is geweest) en een drijvende vlonder.

Documenten (1)


Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd