Ideeën voor Dahliastraat

Parkeerprobleem Dahliastraat / Minkmaatstraat

30-01-2023  •    Geen reacties  •   •  TT  •  Dahliastraat

Ik lees dat sommigen vinden dat er geen parkeerprobleem is in de Dahliastraat, wat er wel degelijk is. De opmerking om parkeerplaatsen af te wisselen met groenbakken/beplanting(?!) is volstrekt ridicuul. Alsof er een overschot aan parkeerplaatsen is? Wij wonen aan het eind met de kruising Minkmaatstraat. Ons probleem is tweeledig. Enerzijds doordat bewoners met meer dan 2 auto's (en inderdaad bedrijfsbussen) deze niet op bijvoorbeeld de parkeerplaats bij de BSO neerzetten maar gewoon doodleuk bij een ander voor de deur parkeren (met name busjes) waardoor alles opschuift.richting einde straat. Oftewel: hoe maak ik van mijn probleem andermans probleem. Anderzijds kan men in de Minkmaatstraat, gedeelte vanaf de Lupineweg tot uitrit BSO slechts aan één zijde parkeren waardoor ook vaak gekozen wordt voor het parkeren in de Dahliastraat (zélfs door huishoudens mét een eigen oprit. Mijn voorstel zou zijn om juist dáár aan weerszijden de stoep met 2 stoeptegels te verkleinen, in combinatie met éénrichtingsverkeer, waardoor aan weerszijden parkeerhavens gerealiseerd kunnen worden. Dit zal de parkeerdruk in de Dahliastraat zeker ten goede komen.

Voor wat betreft het idee om de Dahliastraat te verleggen en te vergroenen lijkt het ons zinvoller dat geld te besteden aan het herleggen van de stoeptegels. Dit is, sinds er jaren geleden glasvezel is aangelegd, na alle verzakkingen een groot drama. Dit lijkt mij overigens van toepassing op meedere straten.

In de Dahliastraat liggen 2 drempels. Deze verwijderen, lantaarnpalen herplaatsen en de parkeerplaats doortrekken levert 4 extra parkeerplaatsen op. Drempels kunnen worden gelegd in de vorm van puisten, zoals wij kennen van de busbaan en heeft bovendien als bijkomend voordeel een betere afwatering.  

nog geen steun

Houdt bij ontwerpen rekening met mensen met een visuele beperking..

30-01-2023  •    2 opmerkingen  •   •  Dahliastraat 18  •  Dahliastraat

Duidelijke markering/belijning van de straat. Subtiele en niet te directe LED verlichting op straat

 

nog geen steun

Groen/ Parkeren en trottoir

29-01-2023  •    Geen reacties  •   •  Kayleigh  •  Dahliastraat

Het zou prettig zijn dat de straat een groenere uitstraling krijgt. Echter zijn wij geen voorstander van straatstenen waar groen tussen groeit. Maakt het ook niet te modern het zijn jaren dertig woningen. Laat de gebakken klinkers in de straat dit geeft de woningen een mooiere uitstraling. 

Parkeren. Er zijn veelte weinig parkeerplekken in de straat. Het meerendeel heeft 2 auto's daar is de straat niet op berekend. Is het ook een idee dat er een afgesloten plek komt voor de bedrijfsbussen in de straat ( denk aan de parkeerplaats bij de school)?  :-)  In het stuk waar wij wonen zijn ontzettend veel bedrijfsbussen. We missen alleen nog een stadsbus en dan is het feest compleet. 

Het is een klein beetje met een knipoog getypt dit mag duidelijk zijn maar het parkeerprobleem is dan ook best groot. 

 

 

nog geen steun

Kotkampplein-"achtige" indeling

29-01-2023  •    Geen reacties  •   •  Sander Vaneker  •  Dahliastraat

Op het plan Florade is (uiteindelijk het Kotkampplein geworden) is tussen de huizen een groenstrook in het midden gelegd, een zgn. wadi. Met een beetje inschikken kan dat ook wel in de Dahliastraat, waardoor je er ook een ronde in kunt aanleggen. (desnoods met het inleveren van een deeltje van de toch al kleine voortuintjes). 

Ook de tegenwoordig bijna wekelijkse verrommeling met/door alle vuilcontainers (er staan eigenlijk altijd wel containers aan de straat) zou kunnen worden opgelost met een soort gezamenlijke plek voor die containers waarbij die een beetje uit het zicht (gecamoufleerd) kunnen worden. 

 

nog geen steun

Parkeerplaats met zonnepanelen

26-01-2023  •    Geen reacties  •   •  Sander Vaneker  •  Dahliastraat

Wanneer er ergens in de buurt een parkeerplaats met zonnepanelen komt voor het opladen van electrische auto's dan neemt dat misschien best wat parkeerdruk weg. Bijvoorbeeld op de parkeerplaats van de Paus Johannesschool aan de achterzijde (voorzijde op de groenstroken aan weerszijden Floraparkstraat). Of bij de parkeerplaatsen bij Vosta. 

Dan zou ik wel in zijn voor de aanschaf van een electrische auto. 

Sowieso de voorbereidingen aanleggen (kabelgoten, of buizen) voor de electrificering van het wagenpark van het Schreurserve lijkt me wel een aanrader als de boel toch opengaat. 

Ik kan ook helpen bij een eventuele (innovatieve) aanbestedingsprocedure trouwens, dat is mijn werk. 

nog geen steun

Indelen straat.

24-01-2023  •    1 opmerking  •   •  Frans V  •  Dahliastraat

Laat de indeling zoals hij nu is. Maak het wat strakker bijvoorbeeld de parkeerplaatsen wat hoekiger bij de lantaarnpalen (voor meer parkeergelegenheid) en haal de vakindeling weg. Bestraat deze met open tegels (voor meer groen)  Laat vooral de lantaarnpalen staan op dezelfde afstand vd woningen zoals ze nu staan. Ik zit er niet op te wachten dat die moderne ledlampen mijn slaapkamer/woonkamer in schijnen.

 

nog geen steun

Parkeren

22-01-2023  •    1 opmerking  •   •  Frank111  •  Dahliastraat

Te veel bedrijfsbussen in de straat die de parkeerplekken bezetten. Deze zijn te hoog en te lang nemen te veel ruimte in beslag op de parkeerplekken. Blokkeren het zicht vanuit de woning. Grote parkeerplaats realiseren voor bedrijfsauto's in de buurt.  

Schuine parkeervakken in de straat zodat er meer parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

 

Parkeer probleem komt door dat huishoudens meerdere auto's hebben. Meer dan twee auto's per huishouden verboden om in de straat te parkeren en op grotere parkeerplaats in de buurt parkeren (net als de bedrijfsbussen)

Meer groen en beplanting is altijd goed! 

nog geen steun