Brief Melding brandveilig gebruik

Beschrijving

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van deze brief!


Aanvullende informatie

  • Je moet een account hebben om te reageren.
  • Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

bijgewerkt op 26 apr 2023
Inhoudsopgave
Tekst

ONDERWERP: Afronding melding brandveilig gebruik

Beste Wim Visser,

Op 17 augustus 2021 heeft u een melding brandveilig gebruik ingediend voor het perceel Hengelosestraat 51. U heeft de melding gedaan voor het in gebruik nemen van het Stadskantoor. We hebben uw melding goed ontvangen. In deze brief informeer ik u over het vervolg.

We accepteren uw ingediende melding brandveilig gebruik

Uw melding voldoet namelijk aan de indieningsvereisten zoals genoemd in artikel 1.19 van het Bouwbesluit 2012. We publiceren het accepteren van deze melding in het weekblad Huis aan Huis.

U bent verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften uit het Bouwbesluit

Deze voorschriften vindt u in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. De voorschriften zijn specifieke regels over het voorkomen van brandgevaar en de ontwikkeling van brand.

Het Bouwbesluit 2021 vindt u via www.overheid.nl.

De brandweer ziet toe op het naleven van deze voorschriften

Een medewerker van de Brandweer Twente kan binnenkort contact met u opnemen voor het uitvoeren van een controle.

Overige regelgeving

We hebben niet getoetst aan overige regelgeving die van toepassing kunnen zijn en waar u misschien aan moet voldoen. Hierbij kunt onder andere denken aan de regels over bouwactiviteiten en de geldende bestemmingsplannen

De volgende documenten horen bij dit besluit

Naam Type Ons kenmerk Datum toegevoegd
Plattegrondtekening.pdf Plattegrond brandveilig gebruik ----- 24-04-2023
Aanvraagdocument.pdf Aanvraagdocument ----- 24-04-2023

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met Jan Jansen via telefoonnummer 053 – 123 4567 of per e-mail op j.jansen@enschede.nl. Wilt u daarbij het kenmerknummer V-1234-5678 vermelden?

Namens burgemeester en wethouders,

Jan Jansen

Technisch medewerker afdeling Vergunnen

Reacties