Ideeën voor Pinksterbloemstraat

Meerdere ideeën

11-01-2023  •    1 opmerking  •   •  bewoner_pinksterbloemstraat  •  Pinksterbloemstraat

  • Eenrichtingsweg Pinksterbloemstraat  Eenrichtingsweg Pinksterbloemstraat in de richting van de Minkmaatstraat. Om het voor fietsers veiliger te maken en het verkeersaanbod te verminderen. Tevens fietsstrook realiseren en schuine grasbeton parkeervakken maken (met het oog op de toekomst: laadpalen plaatsen + zonnepanelen boven de parkeervakken).  
  • Snelheidsremmende maatregelen T-splitsing Floraparkstraat/Pinksterbloemstraat Op de Floraparkstraat wordt er vaak te hard gereden door automobilisten wat gevaarlijke situaties op kan leveren. Op de kruising van de Floraparkstraat en de Dahliastraat verminderen ze vaak wel hun snelheid, echter op de T-splitsing van de Floraparkstraat en de Pinksterbloemstraat niet. Tevens wordt er zelden voorrang verleend aan verkeer uit de Pinksterbloemstraat. Een oplossing zou kunnen zijn om snelheidsremmende maatregelen te nemen, zodat deze T-splitsing een stuk veiliger wordt.  
  • Vergroening Pinksterbloemstraat De grote eiken vervangen door kleinere inheemse bomen. Eiken geven veel overlast; schade aan auto’s door grote vallende eikels en de honingdauw tast de lak van de auto’s aan. Wadi’s plaatsen in het gras. Tevens delen van het gras vervangen door siergrassen, struiken en vaste planten dit i.v.m. de vele hondenpoep op het gras. De vakken met gras worden nu ook niet gebruikt door spelende kinderen i.v.m. deze hondenpoep. De siergrassen, struiken en vaste planten geven een vrolijk aanzicht en zijn tevens goed voor de vogels, vlinders en bijen.
nog geen steun