Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is een privacyverklaring van de Gemeente Enschede en heeft betrekking op Stem van Enschede. 

Het doel van de verwerking

De gemeente zorgt ervoor dat de persoonsgegevens, namelijk uw e-mail en mogelijk uw naam, alleen verzameld en verwerkt worden voor het gebruik van https://stemvanenschede.nl. Verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt zodat u kunt inloggen en zodat wij u op de hoogte kunnen houden van de voortgang van uw ingebrachte ideeën. Het is mogelijk om hiervoor uit te schrijven. De gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en hebben alleen die personen toegang tot de persoonsgegevens die dat nodig hebben om hun werk te kunnen doen. U kiest zelf uw eigen gebruiksnaam, dus u bepaalt zelf of u herkenbaar bent op het platform of niet.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Stem van Enschede gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Stem van Enschede verwerkt uw persoonsgegevens zoals omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en specifieke wet- en regelgeving. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens mag zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie over de AP, en een toelichting op de begrippen die in deze verklaring worden gehanteerd, verwijst Stem van Enschede u naar de website van de autoriteitpersoonsgegevens.

Grondslag van de verwerking

De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van toestemming. Deze toestemming geeft u op het moment van registreren.  

Bewaartermijn

Stem van Enschede bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten als de gemeente uw persoonsgegevens gebruikt:

  • Recht op informatie: u heeft het recht om te weten waarom uw persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gaat gebeuren en hoelang ze worden opgeslagen.
  • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de gemeente.
  • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens aan te vullen, te corrigeren, te laten verwijderen of af te laten schermen wanneer u dat wenst.
  • Recht om vergeten te worden: wanneer u toestemming geeft aan Stem van Enschede om uw gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om de persoonsgegevens ook weer te laten verwijderen.
  • Recht op het overdragen van uw gegevens: u heeft het recht om al uw persoonsgegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke, en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
  • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door Stem van Enschede. Stem van Enschede voldoet hieraan, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Gebruik van het platform

Stem van Enschede kan linken naar websites van anderen.Stem van Enschede is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet- en regelgeving door deze derden.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de verwerking van uw gegevens dan kunt u contact opnemen met: stemvan@enschede.nl 

Voor meer algemene informatie over ons privacy beleid verwijzen we u naar: Privacyverklaring | Gemeente Enschede 

 

Cookieverklaring

Om stemvanenschede.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Een cookie slaat informatie op over de manier u onze website gebruikt. Cookies geven ons dus waardevolle informatie waarmee wij onze website goed kunnen laten werken en continu verbeteren. 

Er bestaan functionele cookies, analytische cookies, tracking cookies en marketing cookies. Hieronder wordt per categorie toegelicht welke cookies op onze website worden gebruikt, wat het doel is en wanneer ze verlopen.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. De functionele cookies staan standaard aan. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen. 

Op stemvanenschede.nl staan de volgende functionele cookies

Naam cookie:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

_consul_session_

Stemvanenschede.nl

Sessie

Ondersteunt de functionaliteit van de website

 

Naam cookie:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

ahoy_visit

Stemvanenschede.nl

6 maand

Interne analysetool voor het beoordelen en rangschikken van inhoud

ahoy_visitor

Stemvanenschede.nl

2 jaar

Interne analysetool voor het beoordelen en rangschikken van inhoud