Brief beslissing op bezwaarschrift

Beschrijving

Deze brief is al beoordeeld door inwoners. De brief is hierop aangepast. Heb jij ook gereageerd? Hartelijk dank voor je hulp! Je kunt de verbeteringen bekijken. Reageren op deze brief is nu niet meer mogelijk.

Aanvullende informatie

- Je moet een account hebben om te reageren. - Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 15 mei 2023
Inhoudsopgave
Tekst

Onderwerp: Beslissing op bezwaarschrift

Beste mevrouw Jansen,

U heeft bezwaar gemaakt tegen ons besluit van 31 mei 2021. Hierin legden wij u een bestuurlijke boete op omdat u afval onjuist heeft aangeboden. In deze brief leest u ons besluit naar aanleiding van uw bezwaar.

Wij laten de boete vervallen. U hoeft de boete niet te betalen

Tijdens de hoorzitting op 14 maart 2023 heeft u uw bezwaren mondeling toegelicht bij de Commissie Bezwaarschriften. De commissie heeft ons op 16 maart 2023 advies gegeven over uw bezwaar. Uit dit advies blijkt dat - juridisch gezien - de boete terecht is opgelegd. In uw GFT-container zijn afvalstoffen (die daarin niet thuishoren) aangetroffen.

Maar er zijn bijzondere omstandigheden waardoor wij het niet correct vinden om de boete in stand te laten. Wij hebben zelf namelijk ook fouten gemaakt. Uw bezwaarschrift hebben wij niet correct geregistreerd en wij hebben uw e-mailbericht en uw poging voor telefonisch contact onbeantwoord gelaten. Excuses daarvoor, dat had niet mogen gebeuren.

Wij vinden het vanuit de menselijke maat niet correct om de boete in stand te laten. U hoeft de boete dus niet te betalen.

Wat betekent dit voor u?

De boete van €95,00 komt hierbij te vervallen. U hoeft dit boetebedrag dus niet te betalen. Uit onze administratie blijkt dat u de boete inmiddels heeft betaald. Wij storten het bedrag van €95,00 terug op de rekening van diegene die de boete heeft betaald.

Om er zeker van te zijn dat wij het bedrag terugstorten naar het juiste rekeningnummer, vragen wij u vriendelijk om het bankrekeningnummer inclusief de naam en het adres van de persoon die de boete heeft betaald. U kunt deze gegevens naar juristenhbm@enschede.nl mailen. Wilt u daarbij ons kenmerk vermelden?

Houd u aan de regels, zo voorkomt u een boete

We vertrouwen erop dat u uw afval in de toekomst goed zult scheiden. We proberen met ons strenge afvalbeleid te zorgen voor een leefbare en veilige stad. We hebben ook u daarbij nodig. Als u zich aan de regels houdt voorkomt u een bestuurlijke boete.

Bent u het niet eens met ons besluit?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. U moet dan binnen zes weken na de datum van deze brief een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Kantongerecht Enschede, Postbus 3343, 7500 DH ENSCHEDE.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website enschede.nl, onder digitaal loket en dan onder beroepschrift indienen.

Nog vragen?

Voor vragen over deze brief of over de afhandeling van uw bezwaar kunt u contact opnemen met mevrouw . Haar telefoonnummer is .

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

Wethouder Financiën, Bereikbaarheid, Leefomgeving en Dienstverlening