Brief bouwverplichting

Beschrijving

De gemeente stuurt deze brief aan inwoners met een bouwverplichting. Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van deze brief!


Aanvullende informatie

Je moet een account hebben om te reageren. Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

bijgewerkt op 05 feb 2024
Inhoudsopgave
Tekst

November vorig jaar heeft u een gesprek gehad over uw bedrijfskavel aan de ADRES. Het doel van dit gesprek was om navraag te doen naar de stand van zaken met betrekking tot uw bouwverplichting. U heeft toegezegd terug te komen op uw aandeel bij het afronden van het bouwproject. Dit heeft u tot op heden niet gedaan. In deze brief wijzen wij u op uw bouwverplichting en vragen wij ons een terugkoppeling te geven van de bouwtermijn waarbinnen u de bedrijfskavel gaat bebouwen.

U bent verplicht om:

  • De bedrijfskavel te bebouwen (u voldoet tot op heden niet aan deze contractuele bouwverplichting uit de koopovereenkomst).

Stuur ons uiterlijk op datum uw reactie met een concrete bouwtermijn

Graag ontvangen wij van u een schriftelijke reactie met daarin de huidige stand van zaken met betrekking tot de bouwwerkzaamheden en een concrete bouwtermijn. Geef helder aan wanneer precies u verwacht dat de bebouwing voltooid en gebruiksklaar is. U kunt uw reactie per e-mail versturen naar naam@enschede.nl. In de onderwerpregel noteert u dan ‘Stand van zaken bedrijfskavel ADRES. Doe dit uiterlijk op DATUM 2024.

Kom de gemaakte afspraken na, zo voorkomt u wanprestatie

Het is belangrijk dat u de gemaakte afspraken nakomt. Mocht u de afspraken niet nakomen dan pleegt u wanprestatie. Wij zien ons dan genoodzaakt om vervolgstappen te zetten. U krijgt dan een boete en wij kunnen de koopovereenkomst ontbinden. Wij vertrouwen er echter op dat u de gemaakte afspraken wel nakomt.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op

Mocht u nog vragen hebben dan mag u uiteraard contact opnemen. U kunt dan contact opnemen met NAAM COLLEGA. Haar/zijn e-mailadres is naam@enschede.nl. Telefonisch is hij/zij is bereikbaar op TELEFOONNUMMER op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Enschede

AFDELINGSHOOFD

-

Reacties