Brief Subsidie vaststelling

Beschrijving

Met deze brief laat de gemeente weten hoeveel subsidie de aanvrager krijgt. Heb jij ook gereageerd? Hartelijk dank voor je hulp! Je kunt de verbeteringen bekijken. Reageren op deze brief is nu niet meer mogelijk.


Aanvullende informatie

Je moet een account hebben om te reageren. Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

bijgewerkt op 29 apr 2024
Inhoudsopgave
Tekst

Onderwerp

Subsidie 2023

dossiernr. 2023/0041

Beste bestuursleden,

Met onze beschikking van 12 december 2022 hebben wij aan u een subsidie van € 3.495.743,- toegekend voor de opvang en begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld in de regio’s IJsselland en Twente. Wij hebben op 23 maart 2024 uw aanvraag tot vaststelling ontvangen. In deze brief leest u onze beslissing op die aanvraag.

Wij stellen de subsidie vast op € 3.155.000,-

Dit bedrag is lager dan het bedrag van de subsidieverlening. Uit uw verantwoording blijkt namelijk dat u minder trajecten heeft uitgevoerd dan vooraf afgesproken.

U moet de teveel ontvangen subsidie aan ons terug betalen

U heeft al een voorschot van € 3.495.743,- ontvangen. U heeft dus € 340.743,- teveel ontvangen. Voor de terugbetaling kunt u gebruik maken van de bijgevoegde factuur.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet.

Heeft u nog vragen?

U kunt contact opnemen met de heer J. de Groot op telefoonnummer 0634567892 of via j.de.groot@enschede.nl. Wilt u daarbij uw dossiernummer vermelden? Dan kunnen wij u sneller helpen. Het dossiernummer vindt u bovenaan deze brief, bij het onderwerp_._

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

Nicol de Vries

Afdelingshoofd Subsidies Contracten & Toezicht