Brief ontvangstbevestiging bezwaarschrift

Beschrijving

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van onze brief! De gemeente stuurt deze brief naar een inwoner die een bezwaarschrift heeft ingediend.

Aanvullende informatie

- Je moet een account hebben om te reageren. - Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 28 sep 2022
Inhoudsopgave
Tekst

Onderwerp: ontvangstbevestiging bezwaarschrift

Beste heer Jansen,

U maakte namens mevrouw Pietersen bezwaar tegen het besluit van 16 mei 2022. Hierin besloot het college uw vergunningsaanvraag voor het plaatsen van een uitbouw af te wijzen.

Uw bezwaarschrift ontvingen wij op 30 mei 2022.

In deze brief informeren wij u over de behandeling van uw bezwaarschrift.

Wat gebeurt er met uw bezwaarschrift?

Op uw bezwaarschrift is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Bij een bezwaarschrift kijken we nog een keer naar het genomen besluit.

Wij kijken eerst of wij uw bezwaarschrift zo kunnen afhandelen. Bijvoorbeeld door een nieuw besluit te nemen als duidelijk is dat het genomen besluit niet juist is. Of door bijvoorbeeld uitleg te geven over het genomen besluit.

De Commissie bezwaarschriften geeft ons advies

Als zo afhandelen niet lukt, dan gaat uw bezwaarschrift naar de Commissie bezwaarschriften van de gemeente Enschede. De commissie geeft ons advies. Wij nemen daarna een besluit op uw bezwaarschrift. Dit besluit noemen wij de 'beslissing op bezwaar'.

De commissie bestaat uit drie personen die niet bij de gemeente Enschede werken. De commissie is onafhankelijk. Dit betekent dat de gemeente geen invloed heeft op het advies van de commissie.

De behandeling van uw bezwaarschrift kan 18 weken duren

Wij hebben 18 weken de tijd om uw bezwaarschrift te behandelen. Dit staat in artikel 7:10 van de Algemene wet bestuursrecht. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Wel of niet horen? Laat het ons voor 19 juni 2022 weten

U hebt het recht om gehoord te worden. Dit betekent dat u uw bezwaren bespreekt in een gesprek met de Commissie bezwaarschriften. Dit heet een hoorzitting. Bij deze hoorzitting is namens de gemeente een medewerker aanwezig. Die medewerker geeft informatie over het besluit waar u het niet mee eens bent.

Laat ons weten of u gehoord wilt worden over uw bezwaarschrift. Geef dit door aan de afdeling Juridische Zaken.

Doorgeven kan op 3 manieren:

  1. bel ons op 053-4818555.  U bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur; of

  2. mail naar: jzr@enschede.nl ; of

  3. stuur bijgaande antwoordstrook ingevuld terug. Dit kan gratis met de retourenvelop. Een postzegel is niet nodig.

Zet ons kenmerk in uw e-mail of op de antwoordstrook.

Dit is het BZ-nummer dat bovenaan deze brief staat: BZ.1.22.0025.001.

En vermeld ook uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Dan kunnen wij uw bezwaardossier sneller vinden.

Geef uw keuze door voor 19 juni 2022

Reageert u niet of maakt u geen keuze? Dan gaan wij er vanuit dat u niet gehoord wil worden. De Commissie bezwaarschriften geeft dan advies zonder uw toelichting.

Vragen? Neem gerust contact met ons op

Van maandag tot en met vrijdag bereikt u ons tussen 9.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 053-4818555.

Of stuurt u een e-mail naar jzr@enschede.nl.

Een uitgebreide toelichting op de bezwaarprocedure staat op onze  website: www.enschede.nl/bezwaar-maken

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

Albert Laagland

Hoofd Juridische Zaken