Brief evenementenvergunning

Beschrijving

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van onze brief! De gemeente stuurt deze brief naar een inwoner die een evenementenvergunning heeft aangevraagd.


Aanvullende informatie

  • Je moet een account hebben om te reageren.
  • Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Reacties voor versie

bijgewerkt op 20 sep 2022
Reacties over Bekijk in de tekst
Krijgt een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) op 20 januari 2022 tijdens de feestavond. Voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Dan kunt u een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. Dit kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. In de bijlage leest u hoe u dit precies kunt doen.
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
het aanwezig zijn van een kopie van de vergunning bij het evenement. U moet deze op elk moment laten zien;
3 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Tijdens het evenementen moeten de leidinggevende aanwezig zijnen toezicht houden op de verstrekking van zwak alcoholhoudende drank.
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze beveiligers moeten zijn gecertificeerd zoals gevraagd wordt in de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. (WPBR)
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Onderwerp: Toestemming organiseren een feestavond
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Het (muziek)geluidsniveau ten gevolge van het evenement mag het in de bovenstaande tabel opgenomen geluidsniveau niet overschrijden;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
De toegestane geluidsniveaus op grond van het beleid zijn hierna aangegeven:
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
U mag het Stationsplein afsluiten op 20 januari 2020 van 10.00uur tot 13.00uur. Hiervoor geldende volgende voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U mag het Stationsplein afsluiten op 20 januari 2020 van 10.00uur tot 13.00uur. Hiervoor geldende volgende voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U krijgt toestemming voor het organiseren van een feestavond
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
De door de Politie en/of de gemeente gegeven bevelen om geluidsoverlast te voorkomen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
de bereikbaarheid en doorgang diverse hulpverleningsdiensten. De doorgang moet een minimale breedte hebben van 3.50 meter en een minimale hoogte van 4.20 meter;
4 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Van 12:00 uur tot en met 18:00 uur
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
het opvolgen van alle voorwaarden uit deze vergunning;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Neem dan gerust contact op met Corne Cornelissen, dat kan via e-mail: postbus20@enschede.nl. Wanneer u reageert, wilt u dan ons kenmerknummerV-2021-000 vermelden?
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
-      Brandveiligheidsvoorschriften of GHORvoorschriften;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
90 dB(A)*
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Dit betekent dat u voor 13.00 uur geluid mag maken.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
RVV besluit.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U krijgt toestemming om het volgende aan geluid te mogen produceren
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
het zaaknummer/kenmerk;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Hieronder leggen wij u per onderdeel uit wat de toestemming inhoudt. In de bijlage vindt u de bijbehorende wetsartikelen.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze toestemming geldt voor:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U mag het Stationsplein afsluiten op 20 januari 2020 van 10.00uur tot 13.00uur. Hiervoor geldende volgende voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
De kosten voor de vergunning zijn €430,00 U krijgt hiervoor een rekening per post. De volgende stukken die u heeft ingediend horen bij deze aanvraag:
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift in de meeste gevallen niet meer in behandeling. De gemeente neemt uiterlijk binnen 24 weken na datum van deze brief een beslissing..
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
De toegestane geluidsniveaus op grond van het beleid zijn hierna aangegeven:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Dan kunt u een bezwaar indienen bij de bezwarencommissie. Dit kunt u binnen 6 weken na de verzenddatum van deze brief. In de bijlage leest u hoe u dit precies kunt doen.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
-     Het Stationsplein moet om14.00 uur weer helemaal toegankelijk zijn.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze vergunning geldt voor het organiseren van een feestavond  op 26 januari 2022 van 10.00 uur tot 22.00 uur. U start het opbouwen vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur en het afbreken vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Deze vergunning wordt verleend op basis van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
De burgemeester kan te allen tijde nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid, volksgezondheid en de bescherming van het milieu.
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
De door de Politie en/of de gemeente gegeven bevelen om geluidsoverlast te voorkomen dienen onmiddellijk en stipt te worden opgevolgd;
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Krijgt een ontheffing voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank (artikel 35 Alcoholwet) op 20 januari 2022 tijdens de feestavond. Voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze vergunning geldt voor het organiseren van een feestavond  op 26 januari 2022 van 10.00 uur tot 22.00 uur. U start het opbouwen vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur en het afbreken vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Deze vergunning wordt verleend op basis van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na datum van deze brief
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Beste P. Pietersen,
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze vergunning geldt voor het organiseren van een feestavond  op 26 januari 2022 van 10.00 uur tot 22.00 uur. U start het opbouwen vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur en het afbreken vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Deze vergunning wordt verleend op basis van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Uit de aanvraag blijkt dat er (muziek)geluid wordt voortgebracht op openbaar terrein. Uw evenement wordt aangemerkt als een Categorie 2-evenement.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
U mag het Stationsplein afsluiten op 20 januari 2020 van 10.00uur tot 13.00uur. Hiervoor geldende volgende voorschriften:
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Naam: Joop Jopenaar
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Stadsdeelbeheer Noord
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Tijdens het evenementen moeten de leidinggevende aanwezig zijn en toezicht houden op de verstrekking van zwak alcoholhoudende drank.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Zwak alcoholhoudende dranken, zoals bier en wijn, mogen normaal alleen in de horeca worden geschonken. De Alcoholwet maakt hierover een uitzondering als het voor een bijzondere gelegenheid, zoals een evenement gaat. Dit betekend dat de burgemeester een ontheffing kan verlenen voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende drank. Hieronder leest u de wetstekst van artikel 35 van de Alcoholwet.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
a. de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt; b. niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is. De naam van deze persoon staat op de ontheffing vermeld.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
6.Met toepassing van artikel 28, eerste lid, laatste zinsnede, van de Dienstenwet is paragraaf 4.1.3.3. van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing op de aanvraag om een ontheffing als bedoeld in dit artikel.
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
LAeq op 20 meter van de bron
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
U kunt uw bezwaarschrift op de volgende manieren inleveren
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
Commissie Bezwaarschriften Postbus20 7500 AA Enschede
1 reactie
Reacties over Bekijk in de tekst
alle schade die ontstaat als gevolg van het evenement aan anderen;
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
het indienen van een melding bij het kadaster via www.kadaster.nl als u gaat graven of grondpennen in de grond plaatst. Zo voorkomt u schade aan leidingen.
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Ook gelden er specifieke voorschriften voor uw evenement -      Brandveiligheidsvoorschriften of GHOR voorschriften; -      Geluidsvoorschriften; -      Bijzondere wetten; -      Constructieve voorschriften.
2 reacties
Reacties over Bekijk in de tekst
Deze vergunning geldt voor het organiseren van een feestavond  op 26 januari 2022 van 10.00 uur tot 22.00 uur. U start het opbouwen vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur en het afbreken vanaf 10.00 uur tot en met 18.00 uur. Deze vergunning wordt verleend op basis van artikel 2.25 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
3 reacties