Brief Aanvraagformulier tegemoetkoming in de kosten kinderopvang op grond van SMI

Beschrijving

Fijn dat je ons laat weten wat je vindt van onze brief! De gemeente stuurt deze brief naar een inwoner die een tegemoetkoming kan krijgen in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie (SMI).

Aanvullende informatie

- Je moet een account hebben om te reageren. - Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 15 dec 2022
Inhoudsopgave
Tekst

Beste mevrouw Smit,

U heeft op 3 november 2022 contact met ons opgenomen voor een aanvraag tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Deze opvang is volgens een sociaal medische indicatie (SMI). Om deze aanvraag te doen, hebben we een aanvraagformulier en een inschrijfformulier van u nodig. Deze zijn meegestuurd met deze brief. In deze brief leest u hier meer over.

Vul het meegestuurde aanvraag- en inschrijfformulier in en kijk of de voorbedrukte gegevens kloppen

Het is belangrijk dat u beide formulieren volledig invult en de voorbedrukte gegevens controleert. Dit zodat we de juiste gegevens hebben om te verwerken. Het aanvraag- en inschrijfformulier vindt u in de bijlage.

Lever het aanvraag- en inschrijfformulier vóór 30 december 2022 bij ons in

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra we deze van u hebben ontvangen. U kunt voor het inleveren van de formulieren de meegestuurde antwoord-envelop gebruiken. Een postzegel is niet nodig. U mag het formulier ook scannen en mailen naar info@wijkteamsenschede.nl.  

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met het wijkteam. U kunt mailen of bellen:

Kijk voor openingstijden en meer informatie op www.wijkteamsenschede.nl.

Voor informatie over activiteiten en voorzieningen in uw wijk, kunt u de 'wijkwijzer' raadplegen via www.wijkteamsenschede.nl/wijkwijzer.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

Corine Weggelaar

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijlagen:

-           Aanvraagformulier

-           Inschrijfformulier          

-           Antwoord-envelop

Bijlage: Aanvraagformulier tegemoetkoming kosten kinderopvang volgens een sociaal medische indicatie (smi)

Persoonlijke gegevens (van de persoon door wie deze aanvraag wordt gedaan)

Geboortenaam (achternaam die u bij de geboorte heeft gekregen)

Voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer (Bsn)

Partner gegevens (als dit van toepassing is)

Geboortenaam (achternaam die u bij de geboorte heeft gekregen)

Voorletters

Geboortedatum

Burgerservicenummer (Bsn)

Adresgegevens

Straatnaam

Postcode

Plaats

Telefoonnummer

Tweede telefoonnummer

E-mail adres

Personen die in het zelfde huis wonen
Voorletters Achternaam Geboortedatum Relatie tot aanvrager (bijvoorbeeld echtgenoot, dochter, zoon)
1
2
3
4
5
Hulpverlener

Is er een hulpverlener?

Naam hulpverlenende instantie

Mevr. of Dhr.

Voorletters + Achternaam

Postcode instantie

Huisnummer

Plaats

Telefoonnummer

Tweede telefoonnummer

Geef uw antwoord op de volgende 3 vragen
  1. Beschrijf wat u als probleem ervaart in de verzorging en opvoeding van uw kinderen.
  2. Aan welke veranderingen in de verzorging van uw kind(eren) gaat u de komende tijd werken?
  3. Wanneer denkt u de kinderopvang niet meer of nog gedeeltelijk nodig te hebben?
De volgende 4 vragen laten invullen door de hulpverlener/arts
  1. Wat wordt als probleem ervaren in de verzorging en opvoeding van het kind/de kinderen?
  2. Welke hulpverleners zijn betrokken bij dit gezin?
  3. Wat is de reden voor kinderopvang naast de genoemde hulpverlening? Op welke momenten is bijvoorbeeld ondersteuning nodig in de verzorging en opvoeding van het kind/de kinderen?
  4. Wanneer denkt u dat ouder(s) de kinderopvang niet meer of nog gedeeltelijk nodig heeft?

Handtekening hulpverlener/arts:

Lukt het u niet om uw begeleider/arts te vragen om deze 4 vragen te beantwoorden? Dan kunnen wij deze informatie bij de begeleider/arts opvragen. Dit kan alleen met uw toestemming. Uw toestemming en de verkregen informatie wordt verwerkt in ons registratiesysteem. Met de verkregen informatie wordt omgegaan volgens ons privacyreglement op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vindt u op www.enschede.nl/privacy.

Gegevens Naam Datum Handtekening voor toestemming
Naam van u zelf
Naam van uw partner (indien van toepassing)

Bijlage: Inschrijfformulier Kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie

Soort opvang: Kinderdagverblijf (KDV) of Buitenschoolse opvang (BSO)

Achternaam kind:

Voorletter(s):

Geboortedatum:

Jongen/Meisje:

Burgerservicenummer (Bsn):

Adres:

Postcode/ plaats:

Telefoonnummer:

Noodnummer:

E-mail:

Huisarts:

Tel:


Naam ouder/verzorger 1:

Mobiel nummer: 

Burgerservicenummer (Bsn):


Naam ouder/verzorger 2:

Mobiel nummer: 

Burgerservicenummer (Bsn):

Plaatsingsgegevens

Gewenste plaatsingsdatum: ________________ tot en met ________________

Voorkeur locatie:
Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Voorkeur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Ochtend
Middag

Buitenschoolse opvang 4-12  jaar

Voorkeur Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
08:00-12:00
12:00 - 15:00
15:00 - 18:00

Schoolweken/Vakantieweken/Jaarplaats

Naam school:

Locatie:

Opmerking:

Datum:

Datum:

Naam:

Naam:

Handtekening ouder:  

Handtekening Wijkteammedewerker: