Brief Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze Werknemers

Beschrijving

Deze brief is al beoordeeld door inwoners. De brief is hierop aangepast. Heb jij ook gereageerd? Hartelijk dank voor je hulp! Je kunt de verbeteringen bekijken. Reageren op deze brief is nu niet meer mogelijk.

Aanvullende informatie

- Je moet een account hebben om te reageren. - Je kunt de teksten het beste bekijken op een laptop of computer.

Je bekijkt nu

Bekijk de samenvatting van de wijzigingen
bijgewerkt op 22 mrt 2023
Inhoudsopgave
Tekst

Beste meneer/mevrouw,

U ontvangt een uitkering van de gemeente Enschede. In deze brief leest u informatie over deze uitkering.

Uw uitkering wordt vanaf 1 maart 2023 beëindigd

U heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en kunt een AOW-uitkering aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarom wordt uw uitkering van de gemeente Enschede beëindigd.

U vraagt uw AOW-uitkering aan via de SVB

U heeft een brief ontvangen van de SVB. In deze brief is u uitgelegd hoe u de AOW aanvraagt. Heeft u deze brief niet ontvangen? Neem dan contact op met de SVB. U kunt uw AOW aanvragen via een online aanvraag of via een aanvraagformulier.

Misschien heeft u recht op een aanvullende uitkering naast de AOW

Het kan zijn dat u naast de AOW-uitkering recht heeft op Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). DE AIO wordt verstrekt wanneer iemand een onvolledige AOW-uitkering ontvangt. In dit geval laat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) dit op tijd aan u weten. Zij leggen u ook uit hoe u de AIO aanvraagt.

U heeft nog een openstaande schuld van €500 aan de gemeente Enschede

Wij hebben u hierover op 29 januari gesproken. Afgesproken is dat €350 van uw vakantiegeld gebruiken voor een deelbetaling aan de schuld. Er blijft nog een schuld over van €150. Dit moet u nog betalen.

Om extra kosten te voorkomen, kunt u twee dingen doen:

 1. De beste oplossing is het openstaande bedrag binnen 6 weken na de datum van deze brief overmaken naar de rekening van de gemeente. Hiervoor heeft u de volgende gegevens nodig:

Bedrag: € < bedrag achterstand >

Ten name van: Gemeente Enschede / BMO FDC Adm

Rekeningnummer ontvanger: NL57BNGH0285054392

Omschrijving:

U kunt in het Stadskantoor ook contact betalen aan de kas. U kunt hiervoor een afspraak maken met de website of telefonisch met de gemeente via 053-481 78 00.

 1. Als u (nu) niet kunt betalen, neem dan contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 053 - 48178 00 of e-mail ons op teamdebiteuren@enschede.nl. Onze collega's zijn op werkdagen bereikbaar van 9:00 tot 17.00 uur. Samen met u gaan we dan op zoek naar een oplossing.

Wij nemen deze beslissing volgens bepaalde wetten en regels 

U leest deze in de bijlage. De bijlage hoort bij deze beslissing. 

Bent u het niet eens met deze beslissing? 

Dan kunt u bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet. 

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact met ons op. Dat kan met ons contactformulier op www.enschede.nl of op telefoonnummer 053 - 481 78 00. U kunt ons bellen op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Ook voor algemene informatie over gemeentelijke onderwerpen kunt u terecht op onze site. 

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders,

B. de Vries

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Bijlagen:

 • Wetten en/of regels voor deze beslissing

 • Bezwaar maken 

BIJLAGE 

Wij nemen deze beslissing volgens bepaalde wetten en regels, namelijk 

 • Artikel 2 en artikel 22 IOAW

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na datum van deze brief

Na deze datum nemen we uw bezwaarschrift in de meeste gevallen niet meer in behandeling.

Ook als u bezwaar maakt blijft de inhoud van deze brief gelden

Zolang er geen andere beslissing is genomen veranderen uw rechten en plichten dus niet.  Dit kan bijvoorbeeld gaan om een arbeidsverplichting of om de verplichting schuld af te lossen.

U kunt uw bezwaarschrift op de volgende manieren inleveren

Digitaal: www.enschede.nl/bezwaar

Wilt u het volgende in uw bezwaarschrift schrijven?

 1. het zaaknummer/kenmerk;

 2. waar u het niet mee eens bent;

 3. waarom u het er niet mee eens bent.

E-mail: postbus20@enschede.nl

Wilt u het volgende in uw e-mail schrijven?

 1. uw naam, adres en telefoonnummer;

 2. het zaaknummer/kenmerk;

 3. waar u het niet mee eens bent;

 4. waarom u het er niet mee eens bent

Brief per post:

Commissie Bezwaarschriften Postbus20 7500 AA Enschede

Brief persoonlijk brengen:

Stadskantoor, Hengelosestraat 51

Openingstijden Stadskantoor:

Maandag t/m vrijdag: 08.30 - 16.30 uur

Donderdagavond: 17.00 - 19.30 uur

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

 2. het zaaknummer/kenmerk;

 3. de datum waarop u de brief schrijft;

 4. waar u het niet mee eens bent;

 5. waarom u het er niet mee eens bent;

 6. uw handtekening.