Spelregels wijkbudgetten

Het plan of idee dat je indient, moet voldoen aan de spelregels. Op deze wijze zorgen we ervoor dat ideeën en plannen ook kunnen worden uitgevoerd. En dat de buurt of wijk er echt beter van wordt. Binnen de spelregels bieden we zoveel mogelijk ruimte voor creativiteit.

Je plan of idee moet bijdragen aan één of meer van deze voorwaarden

 • een schone en hele* leefomgeving; 

 • het vergroten van het veiligheidsgevoel; 

 • het stimuleren van diensten in de wijk voor mensen die hulp nodig hebben; 

 • het stimuleren van duurzaam gedrag; 

 • het bevorderen van de leefbaarheid; 

 • het bevorderen van de sociale verbinding tussen wijkbewoners; 

 • het stimuleren dat mensen mee kunnen doen op de arbeidsmarkt. 

* met 'heel' bedoelen we: de technische staat van onderdelen in de openbare ruimte. 

Geef ook deze informatie bij je idee of plan 

 • Geef een omschrijving van jouw idee. 

 • Voor wie is het idee bedoeld?  

 • Wanneer wil je het idee gaan uitvoeren? 

 • Wie of wat heb je nodig bij de uitvoering van jouw idee? 

 • Wat ga jij zelf doen bij de uitvoering van jouw idee? 

 • Een schatting van de kosten.  

 

Hoe meer informatie, hoe makkelijker het wordt voor mensen om jouw idee in de volgende fase te steunen. Deze informatie helpt de wijkcommissie ook bij de beslissing of een idee gewenst en haalbaar is. 

Heb jij goede ideeën? Laat het ons weten en dien ze in!