Ga terug

Buurtboomgaard Blijdensteinbleekweg / fietsknooppunt 28

Theo Menting Theo Menting  •  13-03-2023  •  11 opmerkingen  •  Wijkbudget Mekkelholt en Deppenbroek  • 

Voorbeeld Buurtboomgaard 1.jpg

Betreft: Ongebruikt grasveld, groot 5875m2, perceelnummer 7282, gemeentecode LNK00, gelegen tussen de Blijdensteinbleekweg en de Voortsweg, aan de rand van Enschede en nabij fietsknooppunt 28.

Voorstel: Herinrichten ten behoeve van cultuur (oude hoogstamfruitrassen), natuur (notenbomen en inheemse haag) en sociale cohesie (onderhoud, snoeien met de buurt, oogsten) door middel van het aanleggen van een Buurtboomgaard. Bijkomend voordeel: nu groeit er veel Japanse Duizendknoop maar dat kan als gezamelijke vijand worden bestreden. Het grasveld tussen Blijdensteinbleekweg 25 en het fietspad is een geschikte plek om een Buurtboomgaard te realiseren. Momenteel is het een grasveld waarlangs de duizendknoop ieder jaar meer terrein wint. Hierdoor levert het perceel geen esthetische, ecologische of sociale bijdrage aan haar omgeving. Toelichting: Met een Buurtboomgaard wordt de sociale cohesie versterkt in de straat. In de Buurtboomgaard werkt men samen aan het behoud van oude hoogstam fruitrassen, wordt de opbrengst gedeeld en leren kinderen waar hun voedsel vandaan komt. Door als groep zorg te dragen voor de bomen en de oogst, creëer je een gezellige plek die uitnodigt tot samenwerking en ontmoeting. Natuurbeleving heeft een positief effect op de gezondheid. Een boomgaard is bovendien een plek om tot rust te komen en alle zorgen te vergeten. Ook het sociale contact geeft een positieve impuls aan je mentale gezondheid. Ontmoetingen door buren op straat worden gehinderd door het aanwezige verkeer. Een Buurtboomgaard faciliteert in een plek voor (veilige) ontmoeting tussen buren en zij draagt met haar inrichting bij aan een meer vriendelijke uitstraling van de straat. “Hier wordt gewoond, geleefd, gespeeld en ontmoet”, dat is wat de buurt met haar Buurtboomgaard wil uitstralen. Het grasveld grenst aan het buitengebied: aan de overzijde van de Voortsweg bevindt zich akkerland waar de afgelopen jaren maïs wordt verbouwd. Het gemis van houtwallen en de monocultuur van maïs heeft ongetwijfeld invloed op de biodiversiteit. Door het grasveld aan de Blijdensteinbleekweg in te richten als Buurtboomgaard, bij voorkeur afgezet met een haag van inheemse planten, wordt de biodiversiteit in dit gebied vergroot. Hoogstamboomgaarden hebben een hoge natuurwaarde. Ze bieden voedsel- en nestgelegenheid aan verschillende diersoorten. Van wortels tot aan de kruin: de fruitboom biedt een fantastische leefplek. Van kleine zoogdieren als muizen en egels tot en met vogels en insecten. De haag rondom vormt de biologische ruggengraat van de boomgaard. Daar vinden padden, hagedissen, loopkevers en zangvogels hun leefruimte.

Afbeelding: foto van boomgaard (zie bijlage) Bestanden: Kennisnet (zie bijlage) Handleiding buurtboomgaard Velt (zie bijlage)

Locatie: Nabij fietsknooppunt 28 ligt een grasveld welke onbenut is en dat dreigt overmeesterd te worden door de invasieve plant duizendknoop. Tuinen aangrenzend aan het grasveld en aan de overzijde van het fietspad bij ‘t Lonneker Steumke voelen de hete adem van deze plant aangezien het zich ieder jaar verder uitbreidt. Het zicht op dit grasveld vanaf het fietspad, de toekomstige F35 tussen Enschede en Oldenzaal, wordt door de huidige omvang van de duizendknoop ontnomen. De aanwezigheid van grasveld en duizendknoop heeft geen landschappelijke waarde of functie voor de omwonenden. In potentie draagt het een meerwaarde in zich; een eenvoudige herinrichting van het terrein naar Buurtboomgaard kan al zeer snel bijdragen aan verhoging van cohesie en biodiversiteit.

Bestanden (3)

Uitleg over geschiktheid idee

We hebben uw idee onder de aandacht gebracht bij de wijkbeheerder van de gemeente. Deze gaf aan dat er mogelijkheden zijn voor uw idee van een Buurtboomgaard. De ingeschatte kosten zijn € 4.000,-.

Je moet inloggen of je registreren om te kunnen reageren.
Geen mijlpalen gedefiniëerd